GABRIELLA MANGANO & SILVANA MANGANO
GABRIELLA MANGANO & SILVANA MANGANO

GABRIELLA MANGANO & SILVANA MANGANO
Sculpture Sequence, 2012
Single-channel High Definition digital video, 16:9, colour
4 minutes
GABRIELLA MANGANO & SILVANA MANGANO Sculpture Sequence, 2012
GABRIELLA MANGANO & SILVANA MANGANO Study for Form, 2011
GABRIELLA MANGANO & SILVANA MANGANO Monument for Air, 2011
GABRIELLA MANGANO & SILVANA MANGANO Monument for Monument, 2011
1 2 3 4 5